Korkosijoittaminen

Oleellista on, että koron pitää olla selkeästi talletuskorkoja parempi, koska riskikin on suurempi. Koska olet jo laittanut 3-6 kk:n nettopalkan sivuun, en tässä käsittele lyhyen koron rahastoja tarkemmin.

Piensijoittajalle sopivimmat tavat sijoittaa pitkiin (3-7 vuotta) korkoihin ovat

a) suoraan ostettavat joukkovelkakirjalainat (JVK)

  • Valtiolta/yrityksiltä
  • Huomioitavaa kuitenkin on yksittäisiä JVK-lainoja ostettaessa luotto-, korko- ja inflaatioriski, euroalueen ulkopuolelle ei kannata piensijoittajan lähteä urheilemaan valuuttakurssiriskin vuoksi.
  • Huomioi myös mahdollinen myyntitappio jos haluatkin myydä tuotteen kesken laina-ajan. Löydätkö oikealla hinnalla ostajan?

b) korkorahastot

  • Koska globaalit korkomarkkinat lienevät vielä osakemarkkinoitakin tehokkaammat, kannattaa piensijoittajan ottaa markkinoilta se tuotto minkä halvalla ja laajasti hajautetulla rahastolla saa. Valistuneelle sijoittajalle vastaus on helpohko; pitkille koroille paras paikka on kokonaiskustannuksiltaan halvin, indeksipohjainen Euroopan yritys- ja/tai valtiolainojen tuottoa seuraava rahasto.
  • Pitkäjänteiselle sijoittajalle tulee muitakin etuja mm. verottaja ei puutu rahastojen sisäiseen kaupankäyntiin, eikä sinua veroteta ennen kuin myyt osuutesi. Korkorahastosi siis kasvaa verottamana korkoa korolle vero-osuuden verran! Korkotulot voi myös saada verottomana vähennyksenä siten, että myyt tappiolla osakkeita samana vuonna. Osakkeiden tappiot vähennetään siis ensin korkojen voitoista.Vasta sitten tehdään verotettavaa voittoa/(tappiota). Yksittäisiä JVK-tuotteita ostavaa verotetaan aina kun tuote uusitaan.

KUSTANNUKSET KOROISSA

Kustannuksista ei olla vielä paljoa haasteltu. Korkopuolella (kuten osakkeissakin) se on erityisen tärkeä, koska tulevat tuototkin ovat matalahkot. Itsenäisesti JVK-tuotteen ostamalla et maksa välikäsille mitään. Tosin maksanet kiertokautta siten, että tarjottava korkoprosentti on riskeihin nähden alhaisempi kuin mitä esim. suursijoittaja saa.                    

Jos korkorahaston tuotto-odotus on 5%, niin pieneltä kuulostava 1% kokonaispalkkio onkin 20% vuosituotosta!!! Älä anna näin paljon rahaa välikäsille, se kuuluu sinulle valistunut sijoittaja!

Paljonko on sitten hyväksyttävä  prosenttimäärä?

Ehdoton yläraja kokonaiskustannuksille korkorahastoissa on 0.5%/vuosi. Älä hyväksy merkintä/lunastuspalkkioita korkorahastoissa. Ole muutenkin tarkka vahtikoira kustannusten suhteen, sillä kaikki muu on tuotto-odotusta. Vain kuluihin voit varmasti vaikuttaa.

KORKOSALKUN NYRKKISÄÄNTÖJÄ JA EHDOT

Ohessa muutamia nyrkkisääntöjä ja ehdotuksia siitä miten edetä. Lopullisen valinnan teet itse. Tee se huolellisesti koska kaiken A&O on, että myös noudatat tekemääsi suunnitelmaa. Tehtyäsi sen sitä nimittäin arvioidaan vain kerran vuodessa!

  • Älä osta vaikeita korkotuotteita, joiden säännöt ovat monimutkaisia ja joiden tuoton laskentaan eivät riitä ala-asteen matematiikan taidot.
  • Varottavia tuotteita ovat esimerkiksi: JVK-lainaa muistuttavat pääomalainat,vaihtovelkakirjalaina,
  • Optiolainat, indeksilainat, osakeindeksilainat.
  • Jos haluat lisäriskiä, osta osakkeita.
  • Älä sijoita osakkeisiin, jos tarvitset KAIKKI rahasi alle viiden vuoden kuluessa.

Jos sijoitusaikasi on alle 3 vuotta, oleellisinta on suojautua inflaation vaikutuksilta. Kerää siis rahaa lyhyiden korkojen rahastoon, josta voit kulujen ja verojen jälkeen saada inflaation verran tuottoa. Näin et ainakaan hävitä rahojesi arvoa, kuten vielä valitettavan moni suomalainen tekee pitäessään rahojaan 0-1 %:n vuosikorolla tilillään. Se on kaikkein kovinta riskinottoa, koska siinä häviää varmasti! Ethän sinä tee niin?

Jos tarvitset kaikki rahasi alle viiden vuoden päästä, voisit jo allokoida rahojasi lyhyisiin korkoihin ja laadukkaisiin ja hyvin hajautettuihin pitkän koron rahastoihin, joiden duraatio eli korkoriski olisi n.5 vuotta. Pitkistä koroista puolet olisivat (joidenkin euroalueen) valtioiden obligaatioihin sijoitettu ja puolet hyvien luottoluokitusten omaavien euroalueen yritysten obligaatioihin. Euroalue-sana  toistuu, koska tällöin vältetään ottamasta valuuttariskejä, yhteiset korkopäätökset seuraavat inflaatiota ja todellinen ostovoimasi säilyy, ja hyvällä lykyssä lisääntyy.

Huomioi, että korkoihin sijoittaminen ei ole riskitöntä pitkäaikaiselle sijoittajalle. Ne tuottavat selkeästi huonommin inflaatiokorjattuina kuin osakkeet. Jos siis sijoitusaikasi on 15v.+, rohkaisisin jättämään pitkät korot kokonaan pois sijoitussalkusta, ja pitämään vararahaston lyhyissä koroissa, josta on jo aiemmin puhuttu.

Jos sijoitusaikasi on 5-15 vuotta on parasta jakaa salkun allokaatio halutun riskin mukaisesti:

Varovainen ja turvallisuushakuinen:              80% korkoja, 20% osakkeita

Riskihakuinen  ja parempaa tuottoa hakeva : 50% korkoja, 50% osakkeita

Aggressiivinen riskinottaja ja tuotonhakija:    20% korkoja, 80% osakkeita

Huomaa, että koska aika on rajattu, riski siitä etteivät asetetut tavoitteet toteudu, on vähemmän riskisellä salkulla (80%/20%) suurempi kuin yli 15 vuotta salkkuaan pitävän, jonka kaikki rahat ovat osakkeissa (0%/100%)! Tämä johtuu mm. korkojen heikosta inflaatiokorjatusta tuotosta silloin kun inflaatio nostaa rumaa päätään yhteiskunnassa. Pitkäaikainen laajasti hajautettu osakesalkku tuottaa hämmästyttävän tasaisesti pitkällä aikavälillä. Verojen jälkeen vahvasti korkopainotteisesta salkusta onnistuu Suomessa helposti saamaan nollatuottoista pitkällekin ajanjaksolle, jos inflaatio kiihtyy nopeammin kuin piensijoittajalle tarjottavat korkotuotot.