Sijoittaminen omaan kotiin

Tunne ja tiedosta asuntolainasi vaikutus perheen kokonaistalouteen. Pahan päivän varalle kannattaa säästää. Siinä usein toistetut perusreseptit ja taloudellisen hyvinvoinnin alkusoitot niille, jotka haluavat kartuttaa varallisuuttaan ja taloudellista riippumattomuuttaan.


Oma koti on tyypillisesti suomalaisen varallisuuden kivijalka. Pankit markkinoivat pitkiä asuntolainoja muistuttamalla, että rahaa jää enemmän elämiseen, kun kuukausittaiset lainanhoitokulut ovat pienemmät. Näin onkin.

Perheen tai yksittäisen ihmisen riskienhallinnan ja taloudenhoidon näkökulmasta tilanne on kuitenkin toinen. Jos velkaa ei ole tai sitä ei ole tuloihin nähden kovin paljon, korkojen nousua ei tarvitse säikkyä, eikä sen varalta tarvitse ostaa lainalle korkokattoa tai muutakaan vakuutusta. Tarve varautua vakuutuksin työttömyyteen tai työkyvyttömyyteen pienenee niin ikään.

Nuuka pyrkii maksamaan velat pois niin nopeasti kuin se on inhimillisesti mahdollista. Mitä vähemmän velkaa ja mitä nopeammin sen maksaa takaisin, sitä vähemmän korkoja joutuu maksamaan. Laskelmia voi itse kukin laskimensa kanssa ihmetellä, mutta käytännön kokemus osoittaa, että lainan rivakka lyhentäminen usein paras sijoitus, jonka asuntovelallinen voi tehdä.
Lainan rivakkaa lyhentämistä suositellaan pankeissa kuitenkin ani harvoin. Syynä lienee se, pankki hyötyy enemmän pitkistä ja isoista asuntolainoista. Varsinkin kun niiden lisäksi asiakkaalle voi myydä säästämis- ja vakuutustuotteita.

Totuus ei kuitenkaan pala tulessakaan: mitä enemmän ihmisellä on velkaa, sitä kiikkerämpi talous. Nykyinen matala korkotaso viekoittelee ottamaan pitkiä laina-aikoja. Laina-aikaa pidentämällä moni hakee omaan talouteensa lisää joustovaraa. Jos katsotaan laina-asioita matematiikan silmin, niin pidentämällä laina-aikaa 20 vuodesta 25 vuoteen, pienenee kuukausierä noin kuudesosan.

Ennen kuin ultrapitkiä asuntolainasopimuksia menee allekirjoittamaan, on hyvä muistaa, että maksuajan venyttäminen 25 vuodesta 30 vuoteen leikkaa kuukausierästä enää vain reilun kymmenyksen.

Varovaisuus ja konservatiivisuus velanotossa lienevät peruskuluttajalle ne prinsiipit, joita kannattaa kunnioittaa silloinkin, kun korkotaso on (ainakin vielä) erittäin matala.

Jätä kommentti